Onze diensten

  • Uitvoering van verpersoonlijkte ontwerpen die reiken van “sleutel op de deur” levering tot aan de eenvoudige uitvoering op basis van uw tekeningen.
  • Uitvoering van de werkzaamheden binnen zeer korte termijnen en naleving van elk overeengekomen termijn.
  • Grote soepelheid voor en gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden.
  • Gewaarborgde kwaliteit.
  • Tussenkomst en herstelling in heel Europa op verzoek van onze klanten.

 

Onzetroeven

  • Een veelzijdige team vanscheepsingenieurs, werfleiders,   ploegbazen, gespecialiseerde en vergunde arbeiders .
  • Een know-how, van zelfsprekendvoor een scheepswerf, van coördinatie van grote projecten (project management).
  • Mogelijkheid van vervoer vangrote gehelen langs waterwegen

Onze diensten van boot repareren

 

Veelvoudigebevoegdheden die omvatten:

  • Een breed spectrum van materialen: staal, roestvrij staal en aluminium
  • Alle beroepen rond de scheepswerf: montage, lassen, ketelmakerij, mechanische werkzaamheden, elektriciteit, schrijnwerk, hydraulica.

Meuse & Sambre: reparatie schip

Meuse & Sambre: scheepswerf

Meuse & Sambre: woonschip